Onze Club

Ceci n'est pas un club


Als joggers houden we ervan om regelmatig een toerke te lopen door de bossen en heuvels van Kluisbergen. Dat wordt extra fijn als we dat in groep kunnen doen, als we daarna nog wat kunnen napraten bij een goed glas bier of een warme thee. That 's it.


Onze vereniging is dus zo eenvoudig mogelijk opgevat. Geen lidgelden, geen algemene vergaderingen, geen zware bestuursorganen. Wel wordt om de zoveel jaar een voorzitter en een secretaris-penningmeester aangesteld. Op dit ogenblik zijn dit respectievelijk Katrien Martens en Theo Lint. Het wel en wee van onze club die er geen is lees je in dit fantastiche boek dat ondertussen al dateert van 2012 !


Lid worden doe je door een aantal keer op zondagochtend langs te komen, een eindje mee te lopen en je in te schrijven op onze ledenlijst.


Meer info over onze club kan je opvragen bij onze voorzitter via het contactformulier

opmerkingen over inhoud: webmaster@joggingkluisbergen.be